top of page

Mistaken Elements 

2015

นิทรรศการ Mistaken elements โดย ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ 

          ผลงานของ ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประติมากรรมที่มีรูปทรงสลับซับซ้อน ผ่านการคำนวณอย่างแม่นยำ บวกกับฝีมือเชิงช่างอันประณีต ธวัชชัย ได้สร้างเอกลักษณ์ของงาน ให้มีลักษณะ “ลวงตา” เล่นล้อกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดแสดง เกิดการโต้ตอบระหว่างชิ้นงานกับผู้ชม ในงานชุดที่ชื่อว่า “Irregular Dodecahedron” ไปได้ไกลมากกว่า มุมมองที่เอียงหนีแรงโน้มถ่วง-ให้วัตถุสามารถตั้งอยู่ได้โดยสัมผัสพื้นผิวแนวระนาบน้อยที่สุด ความซับซ้อนที่มากขึ้น ทำให้วัตถุที่เคยอยู่ไกลเข้ามาถึงเราได้เร็วขึ้น คล้ายนักย่นย่อเวลา

นิทรรศการนี้นำเสนอแง่มุมที่ต่างออกไป โดยมุ่งไปที่กระบวนการเรียนรู้ของศิลปินผ่านความผิดพลาด จากการคำนวณเหล่านั้น นำเศษที่เหลือ และส่วนที่เลยออกจากประติมากรรม ซึ่งถูกตัดร่วงหล่นสู่พื้นห้องทำงานศิลปิน ทิ้งไว้อย่างนั้น กลับมาเรียบเรียงใหม่ ทำหน้าที่กดทับภาพร่างทางความคิด หลอมรวมเป็นสิ่งเดียว เพราะศิลปินกับศิลปะนั้นไม่อาจแยกขาดจากกัน

เมื่อศิลปะกับศิลปินนั้นไม่อาจแยกขาดจากกัน ที่มาของศิลปะก็ย่อมน่าสนใจไม่แพ้กัน ธวัชชัย เป็นศิลปินให้ความสนใจในการค้นคว้าหาความแม่นยำ ดั่งนักทดลองที่ครุ่นคิด พยายามหาสูตรการคำนวณ โดยการศึกษาลักษณะผ่านภาพร่างสองมิติ ถ่ายทอดเป็นประติมากรรมสามมิติที่ลงตัว ในยุคสมัยที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ ธวัชชัย กลับขีดเขียน ร่างภาพนับร้อย โดยใช้เพียงเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อทดสอบหามุมและองศาทุกด้านที่ไม่เท่ากัน ให้มาบรรจบกันได้อย่างลงตัว ค่าของการวัดโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นอาจแน่นอนรวดเร็ว ศิลปินเองไม่ได้สนใจที่ความรวดเร็วของการสร้างผลงาน แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลงาน เหมือนกับเป็นการทดสอบ และทบทวนภายในจิตใจของเขาเอง นอกจากนี้ ธวัชชัย เองก็ไม่อยากให้ ศิลปะของเขาไปผูกพันธ์กับความคิด ทัศนะคติ หรืออารมณ์ ความรู้สึก เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแแปลงได้ตลอดเวลา เขาจึงมุ่งหมายที่จะสร้างผลงานศิลปะจากความแน่นอนที่สามารถวัดได้ แม้ท้ายที่สุดแล้วมาตราของการวัดที่น่าเชื่อถือ ก็มีหน่วยจำเพาะแตกต่างกันออกไป แต่ละบุคคลอาจมีไม้บรรทัดของตัวเองใช้วัดสิ่งที่สนใจต่างกัน ด้วยเทคนิควิธีกับแนวคิดเช่นนี้ ธวัชชัย ได้รังสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นออกมา เป็นประติมากรรมชุดแล้วชุดเล่า ทุกชิ้นงานมีร่องรอยของการตัดวัดที่หลุดจากการคำนวน เกิดการคลาดเคลื่อนซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาด และสิ่งนี้เองเป็นที่มาของนิทรรศการ The Mistaken Elements 

 

ต่อลาภ ลาภเจริญสุข

-ภัณฑารักษ์-

work from 1999-2017

ABOUT ARTIST

TAWATCHAI PUNTUSAWASDI

ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

TAWATCHAI PUNTUSAWASDI

 

Solo Exhibitions
2012 “Marco Polo“ Numthong Gallery, Bangkok

“Missed Destination”Faculty of Fine Arts Gallery, Chiangmai 2010 “Leisure” Pongnoi Art Space, Chiangmai
2009 “Without Balancing”Ardel art Gallery,Bangkok
2008. Dwelling Series” Esplanade Concourse, Singapore
2007. “The Beauty of Distance” Valentine Willie, Kualalumper, Malaysia

“Southeaster Wind, Morisot Foundation, France
2005. “Flat Perception”, Numthong Gallery, Bangkok, Thailand
2003. “DIM” Chulalongkorn Art Gallery, Bangkok, Thailand
2001. “A Village Among Mountains, Chiangmai Art Museum, Thailand 1998. “Realistic Image” Bangkok University Art Gallery,Bangkok,Thailand 1996. “Form-Shape-Form” Japan Cultural Council,Bangkok, Thailand 

Group Exhibitions
2015 “Town Home” G gallery,Chiangmai
2014 “ Beyond Pressure” Public Art Festival, Yangon, Myanmar

“ Roving Eye” Arter , Istanbul
2013 “Subjective Truth”10 Chancery Lane, Hong Kong
2012 “Thai Trends” Bangkok Art and Culture Center, Bangkok 2011 “Inside” Jandela,Esplanade, Singapore

“RAW” Numthong Gallery,Bangkok
2009 Jakarta Biennale 2009, Jakartar, Indonesia
2008. “Siamesesmile” Bangkok Art and Culture Center,Bangkok

“This is not A Fairy Tale”Soka Art Space,Taipei,Taiwan 2007.“Show me Thai” MOT Museum,Tokyo,Japan

2004. 2004

2002. 2000 1999.

Awards 2008.

2007 2001. 2000. 1996.

“Non Absolute Ideal” Nan River Side Art Gallery,Nan Province National Art Gallery, Bangkok, Thailand

“Zones of Contact” Biennale of Sydney, Australia
“International Drift Wood Sculpture” Shihmen Resevior, Taipei,Taiwan “Art for Andaman” Phuket Island,Phuket, Thailand
“Arcus Program” Artwork in Moriya train station, Ibaraki, Japan “Luggage Project” Colorado International Airport, U.S.A.

“Thai Pavillion” 50th Venice Biennale, Venice, Italy
“ Bangkok meet Koln” Artswitcher Kunstwerks, Koln, Germany “Glocal Scents of Thailand” Edsvik konst och kultur, Sollentuna,Sweden

Honor Prize, 1st Biennial Sculpture Exhibition, Guadalajara, Mexico Pollock Krasner Foundation, U.S.A.

Asian Cultural Council, U.S.A., Headsland Center for the Art, SF. Pollock Krasner Foundation, U.S.A.
Asia Arcus Program, Japan 

1995. Grand Prize, Sculpture, Osaka Triennale Competition, Japan 1994. 3rd Prize,Sculpture,40th National Art Exhibition, Bangkok,Thailand

Address
157 Moo 6,Papong, Doi Saket, Chiangmai 50220 Thailand 

bottom of page